Σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι το ΕΤΑΟ, που εδρεύει στην Αθήνα, στα γραφεία του στην οδό Μητροπόλεως 12-14 (Τ.Κ. 10563, τηλ. 213 214 1831, 213 214 1834, 210 523 1014).

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Είναι η ένταξη των αιτούντων στην ασφάλιση του Ταμείου και η διαχείριση της ασφαλιστικής τους σχέσης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού αυτού (Υ.Ο.Δ.Δ./Φ51020/20163 /292/26.08.2004/ΦΕΚ Β’ 1307), χωρίς τα οποία δε δύναται αυτή να πραγματοποιηθεί.

Κατηγορίες δεδομένων

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι πέραν των ως άνω δεδομένων, θα υπόκεινται σε επεξεργασία τυχόν συμπληρωματικά ευαίσθητα ή μη δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από σχετικά δικαιολογητικά και είναι απαραίτητα για την καταβολή ενδεχόμενης αποζημίωσης, από τον κλάδο Εφάπαξ ή/και από το κλάδο Αλληλοβοήθειας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης παροχής.

Αποδέκτες των δεδομένων

Είναι το  ΕΤΑΟ καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση με το Ταμείο και έχει εξουσιοδοτημένα αναλάβει τη διαχείριση του μητρώου Μελών, τη δημιουργία και παρακολούθηση εισφορών, την ενημέρωση των ατομικών λογαριασμών, τον υπολογισμό και καταβολή παροχών, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων (μέσω ιστοσελίδας κλπ.) σχετικά με την ασφαλιστική τους σχέση καθώς επίσης και τη λογιστική διαχείριση του Ταμείου.

Δικαιώματα Υποκειμένων των δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και αντίρρησης επεξεργασίας, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων που τους αφορούν βάσει των αρ. 12 και 13 του ν. 2472/1997, όπως αυτά ισχύουν. Τέλος έχουν το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον ο ασφαλισμένος θεωρεί ότι προσβάλλεται ο ίδιος και τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Μετά την υποβολή της αίτησης προς το Ταμείο, αυτή θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΟ και μετά την έγκρισή της θα σας αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η σχετική απόφαση με τον Αριθμό Μητρώου σας.

Παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, νομιμοποιητική χρήση, το σκοπό, τη φύση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το χρόνο διατήρησης, τους αποδέκτες και την πολιτική προστασίας αυτών καθώς και για τα δικαιώματα σας στο Ενημερωτικό Έντυπο, προσανατολισμένο στις επιταγές του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679, που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ταμείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.etao.gr/

Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση μη αποδοχής από το υποκείμενο των δεδομένων των ανωτέρω όρων της αίτησης ή μεταγενέστερης χρήσης του δικαιώματος ανάκλησης συγκατάθεσης, αυτό θα συνεπάγεται αυτόματα τη μη ένταξη του ως μέλος στο Ταμείο και την μη έναρξη ασφάλισης σε αυτό ή την διακοπή της ασφάλισης του (διαγραφή του μέλους).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΠΧ) & ΕΙΔΙΚHΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚOY ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ (ΕΚΔΠΧ)

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι:

  • Ενημερώθηκα πλήρως για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (δηλ. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτών), μέσω της παρούσας αίτησης και του ενημερωτικού εντύπου στην ιστοσελίδα του Ταμείου.
  • Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων
  • Συναινώ στην τήρηση αρχείων με όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μου σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.
  • Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου (Άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Ε.Ε 2016/679) για την επεξεργασία των ΔΠΧ και τυχόν ΕΚΔΠΧ, που αφορούν εμένα και προκύπτουν από την παρούσα αίτηση ή και συμπληρωματικών δεδομένων που δύναται να λάβει το Ταμείο μελλοντικά και είναι απαραίτητα τόσο για την ένταξη μου στο Ταμείο και για τη λειτουργία της όλης ασφαλιστικής μου σχέσης με το Ταμείο ( όπως αυτή καθορίζεται τόσο από το Καταστατικό, όσο και από το κάθε φορά ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων) όσο και για τον υπολογισμό και την καταβολή παροχής από το ΕΤΑΟ, καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δυνάμει σύμβασης με το Ταμείο έχει αναλάβει τη διαχείριση των ως άνω λειτουργιών του Ταμείου.

Περιοχή μελών

meli

Αίτηση εγγραφής

aitisi

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα

Γραμματεία :
210 52 31 014
213 21 41 831
213 21 41 834

FAX :
213 21 41 822

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις του ταμείου.
Εγγραφή